FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७५ ७६/७७ 05/24/2020 - 16:40 PDF icon पदाधिकारीको आचारसंहिता कार्याविधी २०७५.pdf
अन्नपुर्ण गाउँपालिकाको मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन कार्यविधी, २०७६ ७५/७६ 05/24/2020 - 16:39 PDF icon मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७६.pdf
अन्नपूर्ण गाँउपालिकाको विपद कोष व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/24/2020 - 16:36 PDF icon विपद कोष व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४.pdf
स्थानिय राजपत्र प्रकाशित सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/24/2020 - 16:32 PDF icon स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधी २०७५.pdf
गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 05/24/2020 - 15:11 PDF icon गाँउपालिकामा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५.pdf

Pages