FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

८ वटै वडाको लागि थप २०/२० लाखका योजनहरु

७५/७६ 12/17/2018 - 14:28 PDF icon गाँउसभा बैठकमा पेश गर्.pdf

आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को वित्तीय अनुदान भित्र बजेट र कार्यक्रम

७४/७५ 09/12/2018 - 17:01 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को वित्तीय अनुदान भित्र बजेट र कार्यक्रम.pdf

आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को शिक्षा तर्फको बजेट

७४/७५ 09/12/2018 - 16:27 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को शिक्षा तर्फको बजेट.pdf

आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को पशु विकास कार्यक्रम

७४/७५ 09/12/2018 - 16:21 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को पशु विकास कार्यक्रम.pdf

आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ कृषीमा पुजिगत खर्चका कार्यक्रमहरु

७४/७५ 09/12/2018 - 16:20 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ कृषीमा पुजिगत तथा चालु खर्च कार्यक्रमहरु पूजिगत खर्च.pdf

आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ कृषीमा चालु खर्चका कार्यक्रमहरु

७४/७५ 09/12/2018 - 16:19 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ कृषीमा पुजिगत तथा चालु खर्च कार्यक्रमहरु चालु खर्च.pdf

आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को अनुमानित वार्षिक आर्थिक विवरण लगायतका प्रतिवेदन

७५/७६ 09/11/2018 - 14:00 PDF icon दस्तावेज.pdf, PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम.pdf