FAQs Complain Problems

वडा नं २ भुरुङ तातोपानी

भुरूङ तातोपानी रहेको विध्यालयहरु:

क्र.स विध्यालयको नाम सञ्चालित कक्षा इमेल प्रध्यानाध्यापक सम्पर्क नं:
१. सर्वोदय मा.वि भुरुङ तातोपानी १-१२   कुसन बहादुर पुन 985724477
२.  हिमालय मा.वि भुरूङ तातोपानी १-५   विनोद तिवारी 9847626898

 

धार्मिक तथा पर्यटकिय स्थलहरु: 

क्र.स पर्यटकिय स्थलहरुको नाम महत्व
१. तातोपानी कुण्ड  प्राकृतिक उपचार
२. मुन्द्रा चढाउने डाँडा  दृश्यावलोकन
३. बराह थान

धार्मिक

४.  भुमे थान उत्पादन बढाउन भुमि पुजा
५.  दमाहा छहरा प्राकृतिक स्रोत

 

जातियताको आधारमा जनसंख्याको विवरण (स्रोत : केन्द्रिय तथ्याङ्क विभाग राष्ट्रिय जनगणना २०६८)

क्र.स जात पुरुष महिला जम्मा
१. मगर २१२ २०५ ४१७
२. कामी ६९ ८४ १५३
३. क्षेत्री ३७ २४ ६१
४. थकाली २३ ३० ५३
५. दमाई १८ १८ ३६
६. ब्राह्मण २३ २७
७. गुरुङ १२
अन्य १९ १७ ३६

 

अन्नपुर्ण गाउँपालिका -२ दोवामा रहेको पशूपन्छी तथ्याङ्क (स्रोत: वडा गत तथ्याङ्क-२०८७, पशु शाखा)

गाई भैसी भेडा बाख्रा कुखुरा टर्की खरायो घोडा खच्चड चौरी अन्य
236 114 512 845 2227 0 0 0 0 0

 

Population: 
795
Ward Contact Number: 
९८६७६३६९१७

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

Phone Number:
9857648748

वडा सदस्य

Phone Number:
9848575905

वडा सदस्य

Phone Number:
9847712695

वडा सदस्य

Phone Number:
9847671434

वडा सदस्य

Phone Number:
9803797696