FAQs Complain Problems

वडा नं ३ दाना

अन्नपुर्ण गाउँपालिका वडा न: ३ दाना कार्यालयमा रहेका कर्मचारीहरुको विवरण:

क्र.स फोटो नाम पद इमेल फोन
१.    अमृत नेपाली  वडा सचिव    
२.    शु्र्य मनि शाह कविराज निरिक्षक suryamani.sah@gmail.com 9867889782
३.  रेश्मी पुन  कार्यलय सहयोगी   9846884276
४. रन बहादुर खत्री कार्यलय सहयोगी   9847642183

 

दानामा रहेको पर्यटकिय क्षेत्रहरु:

क्र.स पर्यटकीय स्थलहरुको नाम महत्व
१. रुप्से छहरा विश्व सम्पदा
२.  अन्धगल्छी  विश्व सम्पदा
३.  नौमती बाजा ढुंगा  बाजा जस्तै बज्ने

 

जातीयताको आधारमा जनसंख्याको विवरण( स्रोत: केन्द्रिय तथ्यांक विभाग राष्ट्रिय जनगणना २०६८)

क्र.स जात  पुरुष महिला जम्मा
१. मगर ४८० ५६० १०४०
२. कामी १६९ १९८ ३६७
३. क्षेत्री १०३ ११४ २१७
४. ब्राह्यण ४९ ४४ ९३
५. गुरुङ्ग १८ २० ३८
६. दमाई २२ १९
७. सार्की १८
८. तामाङ १० १८
९. थकाली १० १२ २२
१०. गैरे १२
११. अन्य १९ १० २९

 

अन्नपुर्ण गाउँपालिका-३ दानामा रहेका पशुपक्षिहरुको विवरण (स्रोत: वडागत तथ्याङ्क २०७६, पशु शाखा)

गाई भैसी  भेडा बाख्रा कुखुरा टर्की खरायो घोडा /खच्चड चौरी

अन्य

340 583 2278 1521 3744 8 4 0 0 14

 

Population: 
1873
Ward Contact Number: 
९८६११९८२२९

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

Phone Number:
9861198229

वडा सदस्य

Phone Number:
9867602918

वडा सदस्य

Phone Number:
9846732280

वडा सदस्य

Phone Number:
9847651482

वडा सदस्य

Phone Number:
9847613710

वडा सदस्य

Phone Number:
9847153319