FAQs Complain Problems

वडा नं ६ घार

घार वडा कार्यलयमा रहेका कर्मचारीहरुको विवरण:

फोटो नाम पद इमेल फोन
  फानमाया काफ्ले  वडा सचिव asmu044@gmail.com 9849633471
  सुजाता बरुवाल कार्यलय सहयोगी    

 

Population: 
2471
Ward Contact Number: 
९८४७६२४०७८

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

Phone Number:
9857625078

वडा सदस्य

Phone Number:
9847651135

वडा सदस्य

Phone Number:
9846155115

वडा सदस्य

Phone Number:
9847649825

वडा सदस्य

Phone Number:
9869297458