FAQs Complain Problems

सुचना

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५ ७७/७८ 10/06/2020 - 12:20 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधी २०७५.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तीको परिचय पत्र वितरण कार्यविधी, २०७६ ७७/७८ 10/06/2020 - 12:18 PDF icon अपांगता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधी २०७६.pdf
अन्नपुर्ण गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ ७७/७८ 10/06/2020 - 12:15 PDF icon अन्नपुर्ण गाँउपालिकाको सहकारी ऐन २०७५.pdf
अन्नपुर्ण गाउँपालिकाको संघ, सस्था दर्ता तथा नविकरण ऐन, २०७५ ७७/७८ 10/06/2020 - 12:13 PDF icon अन्नपुर्ण गाँउपालिकाको संघ स_स्था दर्ता तथा नविकरण ऐन २०७५.pdf
अन्नपुर्ण गाउँपालिका उद्योग व्यवसाय दर्ता, नविकरण, सञ्चालन र नियमन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५, ७७/७८ 10/06/2020 - 11:11 PDF icon अन्नपुर्ण गाँउपालिकाको उधोग व्यवसाय दर्ता सम्बन्धी कार्यविधी २०७५.pdf

Pages