FAQs Complain Problems

सुचना

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, 2080 ७९-८० 04/27/2023 - 12:13 PDF icon कार्यसञ्चालन निर्देशिका (पहिलो संसोधन)- राजपत्र.pdf
प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताको खुला प्रतियोगिता परिक्षाको पाठ्यक्रम, २०७९ ७९-८० 04/27/2023 - 10:53 PDF icon प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम, २०७९.pdf
गाउँपालिका बालविकास सहजकर्ता व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 04/27/2023 - 10:51 PDF icon अन्नपूर्ण-गाउँपालिका-बालबिकास-सहजकर्ता-व्यवस्थान-कार्यवाधि-२०७९.pdf
प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्र एवम् शिशु विकास केन्द्र व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ ७९-८० 04/27/2023 - 10:50 PDF icon प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्र एवम् शिशु विकास केन्द्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९.pdf
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको विद्यालय लेखापरिक्षण कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 04/27/2023 - 10:48 PDF icon अन्नपूर्ण गाउँपालिका विद्यालय लेखापरीक्षण कार्यविधि,२०७९.pdf

Pages