FAQs Complain Problems

सुचना

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
माध्यमिक तह SEE परीक्षामा प्राप्त GPA मा आधारित एकमुष्ठ छात्रवृत्ति अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 09/21/2023 - 12:45 PDF icon माध्यमिक SEE परीक्षामा प्राप्त GPA २०८० राजपत्र.pdf
कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 09/09/2023 - 17:31 PDF icon कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८० -राजपत्र.pdf
अन्नपूर्ण गाँउपालिकामा एम्बुलेन्स संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी (पहिलो संसोधन) कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 07/25/2023 - 15:33 PDF icon एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यविधि, पहिलो संशोधन, २०८०.pdf
अन्नपुर्ण गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 07/25/2023 - 14:41 PDF icon अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यविधि - राजपत्र.pdf
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 07/25/2023 - 14:30 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यविधि २०८०- राजपत्र.pdf

Pages