FAQs Complain Problems

सुचना

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
चौथो त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरुको विवरण। ८०/८१ Sunday, June 16, 2024 - 10:35 PDF icon भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरु।.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण विवरण तेस्रो त्रैमासिक। ८०/८१ Sunday, April 28, 2024 - 15:59 PDF icon भुक्तानी प्रतिवेदन.pdf
तेस्रो त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण। ८०/८१ Wednesday, April 3, 2024 - 10:37 PDF icon तेस्रो त्रैमासिकमा सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरुको विवरण।.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण विवरण दोस्रो त्रैमासिक ८०/८१ Thursday, March 28, 2024 - 15:59 PDF icon सा.सु. वितरण विवरण दोस्रो त्रैमासिक.pdf
प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रतिवेदन । ८०/८१ Thursday, December 28, 2023 - 12:43 PDF icon भुक्तानी प्रतिवेदेन.pdf

Pages