FAQs Complain Problems

सुचना

वडा नं ७ हिस्तान

वडा कार्यालय हिस्तानमा रहेको कर्मचारीहरुको विवरण :

फोटो नाम पद फोन ईमेल
मन कुमार गर्बुजा वडा सचिव ९८५७६४४७७५  
  उषा पुन कार्यालय सहयोगी ९८०५१८२७६४  

हिस्तान स्वास्थ्य चौकीमा रहेको कर्मचारिहरुको विवरण:

फोटो नाम पद  फोन ईमेल
  धनमाया सेरपुर्जा अ.हे.व. 9847602541  
  मतिश्री गर्बुजा सि.अ.न.मी 9866008661  
  विपना अर्मजा अ.हे.व 9806149492  

 

वडामा रेहको विध्यालयहरुको विवरण:

विध्यालयको नाम सञ्चालित कक्षा प्रधानाध्यापकको नाम इमेल सम्पर्क न:
टिकोट मा.वि हिस्तान १-१० ठकराज पुन   9857622790
आदर्श मा.वि. रिमा १-१० कुमार गर्बुजा   9857642460
मण्डली आ.वि औला १-५ टोक कुमार पुन   9857657097
घराम्दी आ.वि, घराम्दी १-६ खरिमाया गर्बुुजा   9847732555
शिवालय आ.वि, दोसल्ले १-५ फुल बहादुर पुन   9863815175

 

वडामा रहेको धार्मिक तथा पर्यटकिय स्थलहरु: (स्रोत: वडागत तथ्याङ्क विवरण सङ्कलन-२०७४)

क्र.स पर्यटकिय स्थलहरुको नाम महत्व
गिद्देश्वर दृश्यावलोकन
महभिर छहरा दृश्यावलोकन
पेरी वराह दृश्यावलोकन
ढाक्की डाडा हिमाल दृश्यावलोकन
फुलबारी हिमाल दृश्यावलोकन
डाँडाखर्क हिमाल दृश्यावलोकन
टिकोट घराम्दी रिम औल दोसल्ले गाउँ परम्परागत घरहरु तथा दृश्यावलोकन
हरियाली मूल दृश्यावलोकन
काली बराह भनेको पुग्ने

 

जातियताको आधारमा जनसंख्याको विवरण: (स्रोत:  केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग राष्ट्रिय जनगणना, २०६८)

जात पुरुष महिला जम्मा
मगर 689 873 1562
कामी 30 40 70
दमाई 8 14 22
अन्य 6 1 7

 

Population: 
1675
Ward Contact Number: 
9857639394

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

Phone Number:
9857639394

वडा सदस्य

Phone Number:
9846343393

वडा सदस्य

Phone Number:
9847732013

वडा सदस्य

Phone Number:
9847703696

वडा सदस्य

Phone Number:
9847703882