FAQs Complain Problems

सुचना

वडा नं ७ हिस्तान

वडा कार्यालय हिस्तानमा रहेको कर्मचारीहरुको विवरण :

फोटो नाम पद फोन ईमेल
मन कुमार गर्बुजा वडा सचिव ९८५७६४४७७५ garbujamankumar734@gmail.com
सविता सुवेदी सब-इन्जिनियर 9846267054 subedisabita010@gmail.com
  उषा पुन कार्यालय सहयोगी ९८०५१८२७६४  
कामना पुन मगर ना.प.स्वा.प्रा 9868059744 kamanamagar218@gmail.com

हिस्तान स्वास्थ्य चौकीमा रहेको कर्मचारिहरुको विवरण:

फोटो नाम पद  फोन ईमेल
  पुष्प कुमार यादव हे.अ 9864064924 puspyadav100@gmail.com
  धनमाया सेरपुर्जा अ.हे.व. 9847602541 dhanapun2021@gmail.com
  मतिश्री गर्बुजा सि.अ.न.मी 9866008661 matigarbuja@gmail.com
  शन्तु कु. मल्ल अनमी 9741787564  
  सरोज कु. यादव अहेव   sarojkumary842@gmail.com

 

वडामा रेहको विध्यालयहरुको विवरण:

विध्यालयको नाम सञ्चालित कक्षा प्रधानाध्यापकको नाम इमेल सम्पर्क न:
टिकोट मा.वि हिस्तान १-१० ठकराज पुन   9857622790
आदर्श मा.वि. रिमा १-१० कुमार गर्बुजा   9857642460
मण्डली आ.वि औला १-५ टोक कुमार पुन   9857657097
घराम्दी आ.वि, घराम्दी १-६ खरिमाया गर्बुुजा   9847732555
शिवालय आ.वि, दोसल्ले १-५ फुल बहादुर पुन   9863815175

 

वडामा रहेको धार्मिक तथा पर्यटकिय स्थलहरु: (स्रोत: वडागत तथ्याङ्क विवरण सङ्कलन-२०७४)

क्र.स पर्यटकिय स्थलहरुको नाम महत्व
गिद्देश्वर दृश्यावलोकन
महभिर छहरा दृश्यावलोकन
पेरी वराह दृश्यावलोकन
ढाक्की डाडा हिमाल दृश्यावलोकन
फुलबारी हिमाल दृश्यावलोकन
डाँडाखर्क हिमाल दृश्यावलोकन
टिकोट घराम्दी रिम औल दोसल्ले गाउँ परम्परागत घरहरु तथा दृश्यावलोकन
हरियाली मूल दृश्यावलोकन
काली बराह भनेको पुग्ने

 

जातियताको आधारमा जनसंख्याको विवरण: (स्रोत:  केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग राष्ट्रिय जनगणना, २०६८)

जात पुरुष महिला जम्मा
मगर 689 873 1562
कामी 30 40 70
दमाई 8 14 22
अन्य 6 1 7

 

Population: 
1675
Ward Contact Number: 
9857639394

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

Phone Number:
9846945317

वडा सदस्य

Phone Number:
9843322085
buddibir pun

वडा सदस्य

Phone Number:
9843247588

दलित महिला सदस्य

Phone Number:
9746444270

महिला सदस्य

Phone Number:
9869330203