FAQs Complain Problems

सुचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल तथा विरोधका कार्यक्रमबाट हुने क्षति मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ ८०/८१ 06/11/2024 - 11:40 PDF icon Portalnotices-20240513121324439.pdf
कार्यपालिका बठैक सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ( संशोधनसहित) ८०/८१ 05/13/2024 - 16:56 PDF icon कार्यपालिका बैठक सञ्चालन कार्यविधि (मर्ज कपी).pdf
अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा एम्बुलेन्स सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ (संशोधन सहित ) ८०/८१ 05/13/2024 - 14:53 PDF icon एम्बुलेन्स सञ्चालन तथा व्यास्थापन कार्यविधि मर्ज कपी.pdf
अन्नपुर्ण गाँउपालिका उद्योग व्यवसाय दर्ता ,नविकरण, सञ्चालन र नियमन सम्बन्धी कार्यबिधी २०७५ (दोस्रो संशोधन सहित) ८०/८१ 05/08/2024 - 16:43 PDF icon उद्योग, व्यवसाय, दर्ता, नविकरण, संचालन र नियमन कार्यविधि, २०७५ - मर्ज कपी.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ (पहिलो संशोधन सहित मर्ज कपि) ८०/८१ 03/13/2024 - 13:29 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ (संशोधन सहित मर्ज कपि).pdf

Pages