FAQs Complain Problems

सुचना

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

प्रेस विज्ञप्ती

७७/७८ 05/21/2021 - 07:44 PDF icon बिज्ञप्ती_20210520_0001.pdf

जानकारी गराइएको बारे ।

७७/७८ 09/07/2020 - 15:29

निर्णय कार्यन्वयन गर्ने बारे ।

७७/७८ 08/30/2020 - 14:08

आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको प्रतिवेदन

७४/७५ 09/12/2018 - 17:07 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको प्रतिवेदन.pdf

आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को बजेट वक्तब्य

७४/७५ 09/12/2018 - 17:05 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को बजेट वक्तब्य.pdf

आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को बिभिन्न बिषयगत समितिहरुको प्रतिवेदन

७४/७५ 09/12/2018 - 17:03 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को बिभिन्न् बिषयगत समितिहरुको प्रतिवेदन.pdf

आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन

७४/७५ 09/12/2018 - 16:58 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन.pdf