FAQs Complain Problems

सुचना

वडा नं १ दोबा

वडा कार्यलयमा रहेका कर्मचारीहरु:

फोटो नाम पद फोन इमेल
मन कुमार गर्बुजा वडा सचिव 9857644775 garbujamankumar734@gmail.com
विष्णु थापा मगर ना.प.स्वा.प्रा.स 9846264365  
एलिना अर्मजा पुर्जा का.स 9846817642  

 

दोवा स्वास्थ्य चौकीमा रहेको कर्मचारीहरुको विवरण:

फोटो नाम पद  फोन इमेल
   सुजता शर्मा  हे.अ 9867743849  
  जुना गर्बुजा सि.अ.न.मी. 9847627838  
  शर्मिला पुर्जा अ.हे.व 9846185987  
  विना गर्बुजा कार्यलय सहयोगी 9847774771  

वडामा रहेको विध्यालयको नाम:

क्र.स विध्यालयको नाम सञ्चालित कक्षा इमेल प्रध्यानाध्यापकको नाम सम्पर्क नम्बर
१. कैलाश मा. वि दोवा १-१०   सिर बहादुर गर्बुजा 9847651108
२.  सुनारी आ.वि दोवा १-३   सन्तमाया राम्जाली 9847650627

वडामा रहेको धार्मिक तथा पर्यटकिय स्थलहरु

क्र.स पर्यटकिय स्थलहरुको नाम  महत्व
१. मह आउने छहरा महको गोला हेर्ने
२. मणिबराह मन्दिर  अन्नपुर्ण दृश्य

 

जातियताको आधारमा जनसंख्याको विवरण (स्रोत : केन्द्रिय तथ्याङ विभाग राष्ट्रिय जनगणना २०६८)

जात पुरुष महिला  जम्मा
मगर 426 550 976
कामी  30 30 60
अन्य 16 11 27

 

दोवा वडामा रहेको पशुपंक्षी तथ्याङ्क ( स्रोत वडागत तथ्याङ-२०७६, पशु शाखा)

गाई भैंसी भेडा बाख्रा कुखुरा टर्की खरायो घोडा खच्चड चौरी अन्य
310 136 1900 1510 935 16 33 0 0

3

हाम्रो वडा कार्यलय यँहा अबस्तित छ।

Population: 
1063
Ward Contact Number: 
9857624123

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

Phone Number:
9857624123

वडा सदस्य

Phone Number:
9847681836

वडा सदस्य

Phone Number:
9847618955

वडा सदस्य

Phone Number:
9869297608