FAQs Complain Problems

सुचना

वडा नं ६ घार

घार वडा कार्यलयमा रहेका कर्मचारीहरुको विवरण:

फोटो नाम पद इमेल फोन
फानमाया काफ्ले  वडा सचिव asmu044@gmail.com 9849633471
अर्जुन पौडेल ना.प्र.से.प्रा.    
सुजाता बरुवाल कार्यलय सहयोगी    

 

घार स्वास्थ्य चौकीमा रहेको कर्मचारीहरुको विवरण:

फोटो नाम पद इमेल फोन
  कल्पना पौडेल हे.अ   9842837313
  रन्जिता पाइजा अ.हे.व.   9867972619
  गन्तु मल्ल अ.न.मी.   9847636664
  प्रकृति बरुवाल अ.न. मी.   986201708
  गंगा बरुवाल अ.हे.व  

9847674710

 

वडामा रहेको विध्यालयहरुको विवरण:

क्र.स विध्यालयको नाम सञ्चालित कक्षा इमेल प्रधानाध्यापकको नाम सम्पर्क न.
मुक्ति मार्ग मा.वि  १-१२, बिएड   मेख बहादुर खड्का 9847659359
खिवाङ आ.वि, घार १-८   अमृत कुमार बोहरा 9866829232
पोखरेबगर आ.वि १-५   सुनिता बरुवाल 9847651196
मुक्तिपथ आ.वि घार १-३   मैया बरुवाल 984764813
भवानी आ.वि घार १-५   बेल बहादुर बरुवाल 9847602566
लालीगुरास आ.वि चित्रे १-५   लिला पुन 9845107501

 

Population: 
2471
Ward Contact Number: 
9857661135

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

Phone Number:
9857661135

वडा सदस्य

Phone Number:
9847655617
chhetra bahadur baruval, ghara, annapurna myagdi

वडा सदस्य

Phone Number:
9846635633
jamuna pariyar, ghara, annapurna rm myagdi

दलित महिला सदस्य

Phone Number:
9860267440

महिला सदस्य

Phone Number: