FAQs Complain Problems

सुचना

वडा नं ६ घार

घार वडा कार्यलयमा रहेका कर्मचारीहरुको विवरण:

फोटो नाम पद इमेल फोन
  शिवराज जैसी  वडा सचिव  
9868739688
रोहित बस्ताकोटी सब- इन्जिनियर rbastakoti57@gmail.com 9846614171
अर्जुन पौडेल ना.प्र.से.प्रा.    
सुजाता बरुवाल कार्यलय सहयोगी    

 

घार स्वास्थ्य चौकीमा रहेको कर्मचारीहरुको विवरण:

फोटो नाम पद इमेल फोन
  डिल्ली रमन पुन हे.अ  magardilliraman@gmail.com 9847301505
  रन्जिता पाइजा अ.हे.व. paijaranjita@gmail.com 9867972619
  मिना नेपाली अ.न.मी. minanepal51@gmail.com 9804176688
  मातृका प्रसाद जोशी अहेव joshimatrika999@gmail.com 9848900397
  सिता कंडेल अनमी kandels932@gmail.com

9860188381

 

खिवाङ स्वास्थ्य इकाइमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको विवरण:

फोटो नामथर पद सम्पर्क न इमेल
  विश्मा  कुमारी क्षेत्री अनमी 9826635589  

वडामा रहेको विध्यालयहरुको विवरण:

क्र.स विध्यालयको नाम सञ्चालित कक्षा इमेल प्रधानाध्यापकको नाम सम्पर्क न.
मुक्ति मार्ग मा.वि  १-१२, बिएड   मेख बहादुर खड्का 9847659359
खिवाङ आ.वि, घार १-८   अमृत कुमार बोहरा 9866829232
पोखरेबगर आ.वि १-५   सुनिता बरुवाल 9847651196
मुक्तिपथ आ.वि घार १-३   मैया बरुवाल 984764813
भवानी आ.वि घार १-५   बेल बहादुर बरुवाल 9847602566
लालीगुरास आ.वि चित्रे १-५   लिला पुन 9845107501

 

Population: 
2471
Ward Contact Number: 
9857661135

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

Phone Number:
9857661135

वडा सदस्य

Phone Number:
9847655617
chhetra bahadur baruval, ghara, annapurna myagdi

वडा सदस्य

Phone Number:
9846635633
jamuna pariyar, ghara, annapurna rm myagdi

दलित महिला सदस्य

Phone Number:
9860267440

महिला सदस्य

Phone Number: