FAQs Complain Problems

सुचना

वडा नं ६ घार

घार वडा कार्यलयमा रहेका कर्मचारीहरुको विवरण:

फोटो नाम पद इमेल फोन
  शिवराज जैसी  वडा सचिव  
9868739688
बुद्धि बहादुर बरुवाल सब- इन्जिनियर baruwalbuddi21@gmail.com 9841962976
अर्जुन पौडेल ना.प्र.से.प्रा.    
सुजाता बरुवाल कार्यलय सहयोगी    

 

घार स्वास्थ्य चौकीमा रहेको कर्मचारीहरुको विवरण:

 

फोटो नाम पद इमेल फोन
  डिल्ली रमन पुन हे.अ  magardilliraman@gmail.com 9847301505
  रन्जिता पाइजा अ.हे.व. paijaranjita@gmail.com 9867972619
  मिना नेपाली अ.न.मी. minanepal51@gmail.com 9804176688
  मातृका प्रसाद जोशी अहेव joshimatrika999@gmail.com 9848900397
  सिता कंडेल अनमी kandels932@gmail.com

9860188381

 

खिवाङ स्वास्थ्य इकाइमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको विवरण:

फोटो नामथर पद सम्पर्क न इमेल
  विश्मा  कुमारी क्षेत्री अनमी 9826635589  

वडामा रहेको विध्यालयहरुको विवरण:

 

क्र. स. बिद्यालयको नाम सञ्चालित कक्षा प्रधानाध्यापक वा सम्वन्धित व्यक्तिको नाम  सम्पर्क नम्बर
श्री मुत्तिपथ आ. बि. अ. गा. पा .६ दुरविनडाँडा बाल कक्षा -३ मैया वरुवाल ९८४७६४९८१३
श्री पोखरे आ. बि. अ. गा. पा ६ पोखरेवगर बाल कक्षा -५ सुनिता वरुवाल गिरी ९८४७६५११९६
श्री भुवानी आ. बि. अ. गा. पा.६ घारा बाल कक्षा -५ वेल बहादुर बरुवाल  ९८४७६०२५६६
श्री खिवाङ्ग आ. बि. अ. गा. पा ६, खिवाङ्  बाल कक्षा -८ टेक बहादुर खडका ९८४७७०३९१४
श्री मुत्तिमार्ग मा. बि. अ. गा. पा ६, घार बाल कक्षा -१२ ठकराज बरुवाल ९८४१६८६०८१
श्री लाली गुराँस आ. बि. अ. गा. पा ६,चित्रे १ कक्षा -५  दिवा रोका पुन ९८४६८४५१८१

 

 

 

वडा न. ६ घारको क्षेत्रफल : ४२.५१ वर्ग किमि.

Population: 
2365
Ward Contact Number: 
9857661135

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

Phone Number:
9857661135

वडा सदस्य

Phone Number:
9847655617
chhetra bahadur baruval, ghara, annapurna myagdi

वडा सदस्य

Phone Number:
9846635633
jamuna pariyar, ghara, annapurna rm myagdi

दलित महिला सदस्य

Phone Number:
9860267440

महिला सदस्य

Phone Number:
9867645793