FAQs Complain Problems

सुचना

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
महिला तथा बालवालिका शाखाको आ.व. २०७८-७९ को प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ Wednesday, August 17, 2022 - 10:21 PDF icon महिला विकास शाखा बार्षिक प्रगति विवरण आ.व. २०७९-८०_20220817_0001.pdf
पञ्जिकरण इकाईको आ.व. २०७८-७९ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ Tuesday, August 16, 2022 - 13:22 PDF icon IMG_20220816_0004.pdf
भौतिक पुर्वाधार शाखाको आ.व. २०७८-७९ को बार्षिक प्रगति विवरण ७८/७९ Tuesday, August 16, 2022 - 13:15 PDF icon IMG_20220816_0003.pdf
आ.व. २०७७-७८ मा महिला तथा बालबालिका शाखा द्वारा सम्पन्न कार्यक्रमहरुको बार्षिक प्रतिवदेन ७७/७८ Tuesday, December 21, 2021 - 15:37 PDF icon IMG_20211221_0002.pdf
भौतिक पुर्वाधार विकास शाखा आ.व. २०७७-७८ को बार्षिक कार्य प्रगति विवरण ७८/७९ Sunday, December 5, 2021 - 11:08 PDF icon पुर्वाधार विकास शाखा प्रतिवेदन (२०७७-७७८)_20211201_0001.pdf

Pages