FAQs Complain Problems

सुचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

invitation of online bid

७८/७९ 10/25/2021 - 17:21 PDF icon New doc 25-10-2021 05.01.37 pm.pdf

सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ( पाउद्वार कुन्ड)

७८/७९ 10/23/2021 - 18:15

क्यान्टिन संचालन र प्रवेश शूल्क ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सार्वजनिक बढाबढ सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 10/22/2021 - 14:23 PDF icon web.pdf

क्यान्टिन संचालन र प्रवेश शूल्क ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना

७८/७९ 10/03/2021 - 13:43 PDF icon IMG_20211003_0002.pdf

क्यान्टिन संचालन र प्रवेश शुल्क ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना

७८/७९ 09/23/2021 - 11:09 PDF icon IMG_20210923_0001.pdf

स्टेशनरी सामानहरुको कोटेशन पेश गर्ने बारेको सूचना

७८/७९ 08/08/2021 - 12:13 PDF icon IMG_20210818_0002.pdf

नदिजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (तेस्रो पटक प्रकाशित) - द्वारीखोला

७७/७८ 04/20/2021 - 15:24 PDF icon tender pdf.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना (Rabina-Amit JV, Lete 06, Mustang)

७७/७८ 04/05/2021 - 16:15 PDF icon IMG_20210405_0002.pdf

सम्झौता गर्ने आउने सम्बन्धमा (Shrestha/Civil Link/ Geospatial JV)

७७/७८ 03/15/2021 - 13:09 PDF icon IMG_20210315_0001.pdf

Request for Seal quotation for Operation of Registration Camp for vital events registration, social security and related complaint.

७७/७८ 03/05/2021 - 11:00 PDF icon IMG_20210305_0001.pdf, PDF icon Registration Camp ToR file..pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना (EOI)

७७/७८ 03/01/2021 - 17:07 PDF icon IMG_20210301_0004.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (Satbise Construction pvt.Ltd,)

७७/७८ 03/01/2021 - 17:03 PDF icon IMG_20210301_0003.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (dhorapatan nirman sewa nepal)

७७/७८ 03/01/2021 - 17:01 PDF icon IMG_20210301_0002.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (Six Bordhars Construction॒)

७९-८० 03/01/2021 - 17:00 PDF icon IMG_20210301_0001.pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना

७७/७८ 02/28/2021 - 11:04 PDF icon IMG_20210228_0002.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७७/७८ 02/19/2021 - 11:26 PDF icon आशय सूचना शिख _20210218_0001.pdf

दरभाउ (कोटेशन) पेश बारे सूचना

७७/७८ 02/01/2021 - 16:29 PDF icon IMG_20210201_0002.pdf

RFP for EOI

७७/७८ 01/28/2021 - 15:54 PDF icon RFP eoi.pdf, PDF icon five year plan.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वकृती गर्ने आशयको सूचना (रातोपानी कुण्ड)

७७/७८ 01/24/2021 - 16:27 PDF icon IMG_20210124_0001.pdf

Invitation for Online Bids for construction of 5 Bed hospital in Doba, Annapurna-1 Myagdi

७७/७८ 01/13/2021 - 10:56 PDF icon IMG_20210113_0001.pdf

Invitation for Online EOI

७७/७८ 12/18/2020 - 12:39 PDF icon IMG_20201218_0003.pdf

सिलबन्दी दरभाउँको स्वीकृतिको गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना (पाउद्वार कुण्ड)

७७/७८ 12/16/2020 - 11:46 PDF icon IMG_20201216_0001.pdf

नदिजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित )

७७/७८ 12/14/2020 - 13:57 PDF icon IMG_20201214_0001.pdf

Invitation for Online Bids for Construction for Conservation of Hot Spring in Ratopani Kund

७७/७८ 12/09/2020 - 12:01 PDF icon IMG_20201209_0001.pdf

( Second Notice) Invitation for Seal Quotation to The Procurement of Desktop computer, printer, scanner and 4G wireless Dongle

७७/७८ 11/30/2020 - 13:20

Invitation for Online Bids

७७/७८ 11/27/2020 - 11:56

Invitation for Seal Quotation to The Procurement of Desktop computer, printer, scanner and 4G wireless Dongle

७७/७८ 11/12/2020 - 15:56

सिलबन्दी दरभाउँको म्याद नथपिएको सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 11/02/2020 - 11:43

नदिजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 10/14/2020 - 10:59 PDF icon IMG_20201014_0001.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वकृती गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 10/14/2020 - 10:49

Request for quotation for Digitisation service of vital events Registration Form

७७/७८ 10/08/2020 - 10:47 PDF icon digitization quation notice_20201008_0001.pdf

Invitation for Bids for Procurement of fabricated Steel parts

७७/७८ 09/23/2020 - 11:30

Invitation for Seal Quotation to The Procurement of Motorcycle (Second Notice)

७७/७८ 09/16/2020 - 10:16

Invitation for Seal Quotation to The Procurement of Motorcycle

७७/७८ 08/31/2020 - 12:50

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७६/७७ 05/20/2020 - 16:06

नागी राम्चे हिस्तान घराम्दी महभिर सडक निर्माणको बोलपत्र म्याद थप सम्बन्धि सुचना

७६/७७ 05/10/2020 - 15:21

बोलपत्र दाखिला म्याद थपिएको सुचना

७६/७७ 04/30/2020 - 12:12

बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद स्थगित गरिएको सुचना

७६/७७ 03/25/2020 - 17:37 PDF icon bidding postponded.pdf

Invitation Bids for construction for the conservation of natural hot spring in Ratopani Kunda.

७६/७७ 02/19/2020 - 10:16 PDF icon invitation for bids.pdf

आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ को बोलपत्र सूचना

७४/७५ 09/11/2018 - 16:26 PDF icon बोलपत्र २०७४।०७५.pdf