FAQs Complain Problems

सुचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आय ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ( पुनहिल/ भुरुङ तातोपानी कुण्ड)

८०/८१ 08/07/2023 - 15:08

आय ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 07/24/2023 - 17:23

मौजुदा सूचीमा सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 07/19/2023 - 14:05 PDF icon standing list.pdf

गैसस मार्फत झोलुङ्गे पुल कार्यसम्बन्धी प्रस्ताव सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।

८०/८१ 07/19/2023 - 10:34 PDF icon झोलुङ्गे पुल प्रस्ताब फाराम .pdf

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९-८० 06/25/2023 - 13:43 PDF icon IMG_20230625_0003.pdf

दरभाउ पत्र पेश गर्ने बारे सूचना (सुन्तला-कागती वरुवा)

७९-८० 06/20/2023 - 11:07 PDF icon IMG_20230620_0001.pdf

Invitation of Sealed Quotation ( E-bid and Hardcopy)

७९-८० 06/06/2023 - 13:38 PDF icon IMG_20230606_0002.pdf

प्रस्ताव स्विकृत गर्ने आशयको सूचना ( DPR)

७९-८० 05/04/2023 - 10:53

Notice for Financial Proposal Opening

७९-८० 04/19/2023 - 12:16 PDF icon IMG_20230419_0001.pdf

विद्युतिय बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना ( प्रभा मावि)

७९-८० 04/19/2023 - 12:08

दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धमा ( मोटरवाईक)

७९-८० 04/16/2023 - 14:12 PDF icon IMG_20230416_0002.pdf

आर्थिक प्रस्ताव खेल्ने सम्बन्धि सूचना ।

७९-८० 04/05/2023 - 16:12 PDF icon IMG_20230406_0001.pdf

अन्नपूर्ण गाँउपालिकाको प्रशासकीय भवनको लागि निशुल्क जग्गा प्राप्तीको सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 04/01/2023 - 12:34

REQUEST FOR PROPOSALS ( only for shortlisted Consulting Services)

७९-८० 03/09/2023 - 17:15 PDF icon RFP for DPR and IEE to Annapurna RM,Myagdi.pdf

Notice for Shortlisted National Consultants

७९-८० 02/24/2023 - 15:43 PDF icon IMG_20230224_0002.pdf

दरभाउपत्र ( कोटेशन) पेश बारे सूचना ।

७९-८० 02/09/2023 - 16:54 PDF icon IMG_20230209_0002.pdf

Re-Invitation for Online ( Electronics) Sealed Quotation

७९-८० 02/02/2023 - 13:53 PDF icon IMG_20230202_0002.pdf

दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ( कृषि सेवा शाखा)

७९-८० 01/13/2023 - 14:35

दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ( पशु सेवा शाखा)

७९-८० 01/13/2023 - 14:34

DPR र IEE निर्माणको लागि TORमा संशोधन गरिएको सूचना ।

७९-८० 12/27/2022 - 16:53 PDF icon IMG_20221227_0001.pdf

Invitation for Online EOI DPR and IEE

७९-८० 12/22/2022 - 15:15

लेखा परिक्षणको लागि सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना

७९-८० 12/12/2022 - 16:00

Invitation for Online E-bid

७९-८० 12/12/2022 - 15:53 PDF icon IMG_20221212_0002.pdf

तातोपानी कुण्डहरु सञ्चालन आयठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ( दोस्रोपटक प्रकाशित सूचना)

७९-८० 08/15/2022 - 10:22 PDF icon IMG_20220815_0001.pdf

सिलबन्दि दरभाउपत्र स्विकृत गर्ने आशय सूचना

७९-८० 08/11/2022 - 12:27 PDF icon IMG_20220811_0003.pdf

पाउद्वार कुण्ड, रातोपानी कुण्ड, र सेकार्कु कुण्ड सञ्चालन सम्बन्धी सिलबन्दि दरभाउपत्र गरिएको सूचना ।

७९-८० 07/19/2022 - 11:56 PDF icon tatopani kundaharu_20220719_0001.pdf

पुनहिलमा र भुरुङ तातोपानी कुण्डमा संचालन र प्रवेश शुल्क संकलन आय ठेक्का सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना ।

७९-८० 07/19/2022 - 11:51 PDF icon punhill and tatopani_20220719_0001.pdf

मौजुदा सूचीमा दर्ता हुने बारे सूचना ।

७९-८० 07/18/2022 - 11:58 PDF icon IMG_20220718_0001.pdf

कोटेशन पेश गर्ने बारे सूचना

७८/७९ 06/17/2022 - 15:36 PDF icon IMG_20220617_0001.pdf

दरभाउ (कोटेशन) पेश गर्ने बारे सूचना

७८/७९ 04/13/2022 - 13:53 PDF icon IMG_20220413_0004.pdf

मिनिटिलर र मल्टिकप थ्रेसर मेशिन ( दरभाउ पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना )

७८/७९ 04/13/2022 - 13:50 PDF icon IMG_20220413_0003.pdf

माछाको भुरा वितरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 04/13/2022 - 13:46 PDF icon IMG_20220413_0002.pdf

किसान सुचिकरण सहजकर्ता सेवा करारमा लिनको लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 04/04/2022 - 16:10 PDF icon IMG_20220404_0001.pdf, PDF icon darkhasta form_20201014_0001.pdf

परामर्श कार्यको लागि सुचिकृत हुने बारे सुचना

७८/७९ 02/18/2022 - 20:02 PDF icon IMG1_20220217_0001.pdf

अनुदानमा कृषि कार्यक्रम संचालनका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ( दोस्रो पटक प्रकाशित)

७८/७९ 02/01/2022 - 11:43 PDF icon IMG_20220201_0003.pdf

साना व्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ( दोस्रो पटक सूचना)

७८/७९ 02/01/2022 - 11:41 PDF icon IMG_20220201_0002.pdf

विध्युतिय बोलपत्रको स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७८/७९ 01/31/2022 - 12:41 PDF icon IMG_20220131_0001.pdf

दरभाउपत्र ( कोेटेशन) पेश गर्ने सूचना ( तेस्रो पटक )

७८/७९ 01/26/2022 - 12:54 PDF icon IMG_20220126_0001.pdf

दरभाउपत्र( कोटेशन) पेश गर्ने बारे सूचना

७८/७९ 01/25/2022 - 14:59 PDF icon IMG_20220125_0001.pdf

बोलपत्र आशयको सूचना

७८/७९ 01/20/2022 - 11:38 PDF icon IMG_20220120_0001.pdf

दरभाउपत्र पेश बारे सुचना।

७८/७९ 01/13/2022 - 14:09 PDF icon देरभाउपत्र कृषी_20220113_0001.pdf

दरभाउपत्र पेश गर्ने बारे सूचना

७८/७९ 01/03/2022 - 15:46 PDF icon IMG_20220103_0008.pdf

कोटेशन पेश गर्ने सूचना ( दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना)

७८/७९ 12/29/2021 - 12:00 PDF icon IMG_20211229_0001.pdf

दरभाउ पत्र पेश गर्ने वारे ।

७८/७९ 12/17/2021 - 14:53 PDF icon IMG_20211217_0021.pdf

Invitation for Online ( Electronic) Bids

७८/७९ 12/16/2021 - 11:16 PDF icon IMG_20211216_0002.pdf

सिलबन्दि दरभाउपत्र स्वीकृती गर्ने आशयको सूचना

७८/७९ 12/01/2021 - 16:05 PDF icon IMG_20211201_0001.pdf

लेखा परिक्षणको लागी सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 11/03/2021 - 11:28 PDF icon IMG_20211103_0003.pdf

नदीजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान रद्ध गरिएको सूचना

७८/७९ 11/01/2021 - 16:42 PDF icon IMG_20211101_0001.pdf

invitation of online bid

७८/७९ 10/25/2021 - 17:21 PDF icon New doc 25-10-2021 05.01.37 pm.pdf

सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ( पाउद्वार कुन्ड)

७८/७९ 10/23/2021 - 18:15

क्यान्टिन संचालन र प्रवेश शूल्क ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सार्वजनिक बढाबढ सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 10/22/2021 - 14:23 PDF icon web.pdf

क्यान्टिन संचालन र प्रवेश शूल्क ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना

७८/७९ 10/03/2021 - 13:43 PDF icon IMG_20211003_0002.pdf

क्यान्टिन संचालन र प्रवेश शुल्क ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना

७८/७९ 09/23/2021 - 11:09 PDF icon IMG_20210923_0001.pdf

स्टेशनरी सामानहरुको कोटेशन पेश गर्ने बारेको सूचना

७८/७९ 08/08/2021 - 12:13 PDF icon IMG_20210818_0002.pdf

नदिजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (तेस्रो पटक प्रकाशित) - द्वारीखोला

७७/७८ 04/20/2021 - 15:24 PDF icon tender pdf.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना (Rabina-Amit JV, Lete 06, Mustang)

७७/७८ 04/05/2021 - 16:15 PDF icon IMG_20210405_0002.pdf

सम्झौता गर्ने आउने सम्बन्धमा (Shrestha/Civil Link/ Geospatial JV)

७७/७८ 03/15/2021 - 13:09 PDF icon IMG_20210315_0001.pdf

Request for Seal quotation for Operation of Registration Camp for vital events registration, social security and related complaint.

७७/७८ 03/05/2021 - 11:00 PDF icon IMG_20210305_0001.pdf, PDF icon Registration Camp ToR file..pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना (EOI)

७७/७८ 03/01/2021 - 17:07 PDF icon IMG_20210301_0004.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (Satbise Construction pvt.Ltd,)

७७/७८ 03/01/2021 - 17:03 PDF icon IMG_20210301_0003.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (dhorapatan nirman sewa nepal)

७७/७८ 03/01/2021 - 17:01 PDF icon IMG_20210301_0002.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (Six Bordhars Construction॒)

७९-८० 03/01/2021 - 17:00 PDF icon IMG_20210301_0001.pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना

७७/७८ 02/28/2021 - 11:04 PDF icon IMG_20210228_0002.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७७/७८ 02/19/2021 - 11:26 PDF icon आशय सूचना शिख _20210218_0001.pdf

दरभाउ (कोटेशन) पेश बारे सूचना

७७/७८ 02/01/2021 - 16:29 PDF icon IMG_20210201_0002.pdf

RFP for EOI

७७/७८ 01/28/2021 - 15:54 PDF icon RFP eoi.pdf, PDF icon five year plan.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वकृती गर्ने आशयको सूचना (रातोपानी कुण्ड)

७७/७८ 01/24/2021 - 16:27 PDF icon IMG_20210124_0001.pdf

Invitation for Online Bids for construction of 5 Bed hospital in Doba, Annapurna-1 Myagdi

७७/७८ 01/13/2021 - 10:56 PDF icon IMG_20210113_0001.pdf

Invitation for Online EOI

७७/७८ 12/18/2020 - 12:39 PDF icon IMG_20201218_0003.pdf

सिलबन्दी दरभाउँको स्वीकृतिको गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना (पाउद्वार कुण्ड)

७७/७८ 12/16/2020 - 11:46 PDF icon IMG_20201216_0001.pdf

नदिजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित )

७७/७८ 12/14/2020 - 13:57 PDF icon IMG_20201214_0001.pdf

Invitation for Online Bids for Construction for Conservation of Hot Spring in Ratopani Kund

७७/७८ 12/09/2020 - 12:01 PDF icon IMG_20201209_0001.pdf

( Second Notice) Invitation for Seal Quotation to The Procurement of Desktop computer, printer, scanner and 4G wireless Dongle

७७/७८ 11/30/2020 - 13:20

Invitation for Online Bids

७७/७८ 11/27/2020 - 11:56

Invitation for Seal Quotation to The Procurement of Desktop computer, printer, scanner and 4G wireless Dongle

७७/७८ 11/12/2020 - 15:56

सिलबन्दी दरभाउँको म्याद नथपिएको सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 11/02/2020 - 11:43

नदिजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 10/14/2020 - 10:59 PDF icon IMG_20201014_0001.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वकृती गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 10/14/2020 - 10:49

Request for quotation for Digitisation service of vital events Registration Form

७७/७८ 10/08/2020 - 10:47 PDF icon digitization quation notice_20201008_0001.pdf

Invitation for Bids for Procurement of fabricated Steel parts

७७/७८ 09/23/2020 - 11:30

Invitation for Seal Quotation to The Procurement of Motorcycle (Second Notice)

७७/७८ 09/16/2020 - 10:16

Invitation for Seal Quotation to The Procurement of Motorcycle

७७/७८ 08/31/2020 - 12:50

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७६/७७ 05/20/2020 - 16:06

नागी राम्चे हिस्तान घराम्दी महभिर सडक निर्माणको बोलपत्र म्याद थप सम्बन्धि सुचना

७६/७७ 05/10/2020 - 15:21

बोलपत्र दाखिला म्याद थपिएको सुचना

७६/७७ 04/30/2020 - 12:12

बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद स्थगित गरिएको सुचना

७६/७७ 03/25/2020 - 17:37 PDF icon bidding postponded.pdf

Invitation Bids for construction for the conservation of natural hot spring in Ratopani Kunda.

७६/७७ 02/19/2020 - 10:16 PDF icon invitation for bids.pdf

आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ को बोलपत्र सूचना

७४/७५ 09/11/2018 - 16:26 PDF icon बोलपत्र २०७४।०७५.pdf