FAQs Complain Problems

सुचना

वडा नं ३ दाना

अन्नपुर्ण गाउँपालिका वडा न: ३ दाना कार्यालयमा रहेका कर्मचारीहरुको विवरण:

क्र.स फोटो नाम पद इमेल फोन
१.  अमृत नेपाली  वडा सचिव    
रा‍जु बरुवाल ना.प.से.प्रा. baruwalraju2074@gmail.com 9846572288
  करुणा वि.क  कार्यलय सहयोगी karunagharti81@gmail.com 9867777338

 

आयुर्वेद कार्यलय दानाको कर्मचारी विवरण:

क्र.स फोटो नाम  पद फोन इमेल
  शु्र्य मनि शाह कविराज निरिक्षक 9867889782 suryamani.sah@gmail.com
रेश्मी पुन  कार्यलय सहयोगी 9846884276  
रन बहादुर खत्री कार्यलय सहयोगी 9847642183  

दाना स्वास्थ्य चौकीमा रहेको कर्मचारीहरुको विवरण:

फोटो नाम पद फोन इमेल
  रविना दर्जि हे.अ 98693882489  
विमला पुन सि.अ.न.मी 9821354942  
मिना नेपाली अ.न.मी. 9804178688  
  नरमाया वुढाथोकी अ.हे.व 9804178688  
  लक्ष्मी कुमारी वि.क का.स 9843064950  

 

दानामा रहेको विध्यालयहरुको विवरण:

क्र.स विध्यालयको  नाम सञ्चालित कक्षा इमेल प्रध्यानाध्यापकको नाम सम्पर्क न.
ज्ञान प्रकाश मा.वि  दाना १-१२   शान्त कुमार नेपाली 9857631353
सरस्वती आ.वि काभ्रे १-५   श्याम पुन 9847675382
सुवा आ.वि दाना १-५   आनन्द पुन 9847633529
ज्योती आ.वि ठाडा दाना १-३़़   सुजन बुढाथोकी 9846463590
जनकल्याण आ.वि, दुवाडी १-३़   खिममाया सेर्पुजा 9862446341

दानामा रहेको पर्यटकिय क्षेत्रहरु:

क्र.स पर्यटकीय स्थलहरुको नाम महत्व
१. रुप्से छहरा विश्व सम्पदा
२.  अन्धगल्छी  विश्व सम्पदा
३.  नौमती बाजा ढुंगा  बाजा जस्तै बज्ने

 

जातीयताको आधारमा जनसंख्याको विवरण( स्रोत: केन्द्रिय तथ्यांक विभाग राष्ट्रिय जनगणना २०६८)

क्र.स जात  पुरुष महिला जम्मा
१. मगर ४८० ५६० १०४०
२. कामी १६९ १९८ ३६७
३. क्षेत्री १०३ ११४ २१७
४. ब्राह्यण ४९ ४४ ९३
५. गुरुङ्ग १८ २० ३८
६. दमाई २२ १९
७. सार्की १८
८. तामाङ १० १८
९. थकाली १० १२ २२
१०. गैरे १२
११. अन्य १९ १० २९

 

अन्नपुर्ण गाउँपालिका-३ दानामा रहेका पशुपक्षिहरुको विवरण (स्रोत: वडागत तथ्याङ्क २०७६, पशु शाखा)

गाई भैसी  भेडा बाख्रा कुखुरा टर्की खरायो घोडा /खच्चड चौरी

अन्य

340 583 2278 1521 3744 8 4 0 0 14

 

दाना वडा कार्यलय र दाना स्वास्थ्य चौकी को Google Location 

 

Population: 
1873
Ward Contact Number: 
९८६११९८२२९

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

Phone Number:
9861198229

वडा सदस्य

Phone Number:
9867602918

वडा सदस्य

Phone Number:
9846732280

वडा सदस्य

Phone Number:
9847651482

वडा सदस्य

Phone Number:
9847613710