FAQs Complain Problems

सुचना

जन प्रतिनिधि

फोटो नाम थर पद ईमेल फोन नं

भारत कुमार पुन

अध्यक्ष
bharatkumarpun01@gmail.com 9857627824

दिवा कुमारी तिलिजा पुन

उपाध्यक्ष
divapun14@gmail.com 9857640469

दिलिप कुमार गर्बूजा

कार्यपालिका सदश्य
9857624123

ओम प्रसाद फगामी

कार्यपालिका सदश्य
9857648748

रमेश पुर्जा

कार्यपालिका सदश्य
9863228977

लोक बहादुर फगामी

कार्यपालिका सदश्य
9867639969

राजेश तिलिजा

कार्यपालिका सदश्य
9866098741

राम बहादुर खड्का

कार्यपालिका सदश्य
9857661135

मइलन पुर्जा पुन

कार्यपालिका सदश्य
9846945317

खम बहादुर गर्बुजा पुन

कार्यपालिका सदश्य
9857645879

विष्णु कुमारी गर्बुजा

कार्यपालिका सदश्य
9847712771

आशा गुरुङ

कार्यपालिका सदश्य
9864372111

गेममाया पुन

कार्यपालिका सदश्य
9867633613

देव कुमारी पुन

कार्यपालिका सदश्य
9847772151

विर बहादुर पौडेल

कार्यपालिका सदश्य
9857671434

मिठ्ठु विक

कार्यपालिका सदश्य
9843564072