FAQs Complain Problems

सुचना

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८०।०१।२४ को कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७९-८० 05/11/2023 - 17:52 PDF icon IMG_20230511_0002.pdf

गाउँ कार्यपालिका मिति २०८०।०१।१० गतेको निर्णयहरु

७९-८० 04/24/2023 - 16:30 PDF icon IMG_20230424_0002.pdf

गाउँ कार्यपालिका मिति २०७९।१२।२० गतेको निर्णयहरु

७९-८० 04/04/2023 - 16:29 PDF icon IMG_20230404_0012.pdf

कार्यपालिकाको मिति २०७९।१२।०८ गतेको निर्णयहरु

७९-८० 03/26/2023 - 19:04 PDF icon executive meeting_20230326_0001.pdf

विवरणहरु उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ( शाखाहरु, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकीहरु)

७९-८० 01/12/2023 - 15:51 PDF icon IMG_20230112_0002.pdf

सूचिकृत हुन आउने सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 08/18/2022 - 16:23 PDF icon IMG_20220818_0001.pdf

जानकारी गराइएको बारे ।

७७/७८ 09/07/2020 - 15:29

निर्णय कार्यन्वयन गर्ने बारे ।

७७/७८ 08/30/2020 - 14:08

आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको प्रतिवेदन

७४/७५ 09/12/2018 - 17:07 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको प्रतिवेदन.pdf