FAQs Complain Problems

सुचना

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८१।०३।०९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 06/26/2024 - 14:15 PDF icon मिति २०८१।०३।०९ गते को कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु_20240625_0001.pdf

मिति २०८१।०३।०६ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 06/26/2024 - 14:15 PDF icon मिति २०८१।०३।०६ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु_20240625_0001.pdf

मिति २०८१।०२।३२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 06/26/2024 - 14:14 PDF icon मिति २०८१।०२।३२ को कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु_20240625_0001.pdf

मिति २०८१।०२।१४ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 06/07/2024 - 10:51 PDF icon मिति २०८१।०२।१४ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु_20240529_0001.pdf

मिति २०८१।०२।०३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 06/07/2024 - 10:49 PDF icon मिति २०८१।०२।०३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु_20240529_0001.pdf

मिति २०८१।०१।२५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 06/07/2024 - 10:48 PDF icon मिति २०८१।०१।२५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु_20240328_0001 (4).pdf

मिति २०८१।०१।०४ गतेको कार्यपालिकाको निर्णयहरु

८०/८१ 04/29/2024 - 16:56 PDF icon मिति २०८१।०१।०४ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु_20240428_0001.pdf

मिति २०८१।०१।०३ गतेको कार्यपालिकाको निर्णयहरु

८०/८१ 04/29/2024 - 16:55 PDF icon मिति २०८‍१।०१।०३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु_20240428_0001.pdf

मिति २०८०।१२।१४ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 03/28/2024 - 17:53 PDF icon कार्यपालिका बैठकको मिति २०८०।१२।१४ गतेको निर्णयहरु_20240328_0001.pdf

मिति २०८०।११।२१ गतेको कार्यपालिकाको निर्णयहरु

८०/८१ 03/06/2024 - 16:58 PDF icon मिति २०८०।११।२१ को कार्यपालिकाको बैठक निर्णयहरु_20240306_0001.pdf

मिति २०८०।१०।२३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 02/12/2024 - 17:30 PDF icon मिति २०८०।१०।२३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु_20240212_0001.pdf

मिति २०८०।०९।२७ गते को कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 02/05/2024 - 12:21 PDF icon मिति २०८०।०९।२७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु_20240212_0001.pdf

मिति २०८०।०९।२३ गते को कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 02/05/2024 - 12:19 PDF icon मिति २०८०।०९।२३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु_20240205_0001.pdf

मिति २०८०।०८।२७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 12/15/2023 - 13:33 PDF icon मिति २०८०।०८।२७ गतेको कार्यपालिका बैठक_20231215_0001.pdf

मिति २०८०।०८।२६ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 12/15/2023 - 13:33 PDF icon मिति २०८०।०८।२६ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु_20231215_0001.pdf

मिति २०८०।०८।२० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 12/12/2023 - 12:20 PDF icon मिति २०८०।०८।२० गतेको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु_20231210_0001.pdf

मिति २०८०।०८।०६ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 11/23/2023 - 15:54 PDF icon मिति २०८०।०८।०६ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय_20231123_0001.pdf

मिति २०८०।०७।१४ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 11/05/2023 - 16:16 PDF icon मिति २०८०।०७।१४ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय_20231105_0001.pdf

मिति २०८०।०६।२२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 10/10/2023 - 15:57 PDF icon मिति २०८०।०६।२२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु_20231010_0001.pdf

मिति २०८०।०६।०९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 10/01/2023 - 11:43 PDF icon मिति २०८०।०६।०९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु_20231106_0001.pdf

मिति २०८०।०५।२२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 09/10/2023 - 15:24 PDF icon मिति २०८०।०५।२२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु_20230910_0001.pdf

मिति २०८०।०५।२१ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 09/10/2023 - 15:22 PDF icon मिति २०८०।०५।२१ गतेको कार्यपालिकाको निर्णयहरु_20230910_0001.pdf

कार्यपालिकाको बैठक मिति २०८०।०४।२५ को निर्णय

८०/८१ 08/24/2023 - 11:59 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८०।०४।२५को निर्णय_20230824_0001.pdf

मिति २०८०।०३।२९ गतेको कार्यपालिका निर्णय

८०/८१ 08/23/2023 - 16:13 PDF icon कार्यपालिका २०८०।०३।२९_20230823_0001.pdf

मिति २०८०।०३।०७ गतेको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय

७९-८० 07/24/2023 - 12:14 PDF icon कार्यपालिकाको मिति २०८०।०३।०७ को निर्णय.pdf

कार्यपालिकाको मिति २०८०।०३।१७ गतेको निर्णय

७९-८० 07/24/2023 - 12:09 PDF icon कार्यपालिकाको मिति २०८०।०३।१७ गतेको निर्णय _20230712_0001.pdf

कार्यपालिकाको मिति २०८०।०३।११ गतेको निर्णय

७९-८० 07/24/2023 - 12:07 PDF icon कार्यपालिकाको मिति २०८०।०३।११ गतेको निर्णय _20230712_0001.pdf

कार्यपालिकाको मिति २०८०।०३।०४ गतेको निर्णय

७९-८० 07/24/2023 - 12:05 PDF icon मिति २०८०।०३।०४ गतेको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय_20230709_0001.pdf

कार्यपालिकाको मिति २०८०।०३।०३ गतेको निर्णय

७९-८० 07/24/2023 - 12:04 PDF icon मिति २०८०।०३।०३ को कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय_20230709_0001.pdf

कार्यपालिकाको मिति २०८०।०२।२४ गतेको निर्णय

७९-८० 07/24/2023 - 12:03 PDF icon मिति २०८०।०२।२४को कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय_20230709_0001.pdf

मिति २०८०।०२।०८ गतेको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय

७९-८० 06/02/2023 - 13:27 PDF icon IMG_20230602_0006.pdf

मिति २०८०।०१।२४ को कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७९-८० 05/11/2023 - 17:52 PDF icon IMG_20230511_0002.pdf

गाउँ कार्यपालिका मिति २०८०।०१।१० गतेको निर्णयहरु

७९-८० 04/24/2023 - 16:30 PDF icon IMG_20230424_0002.pdf

गाउँ कार्यपालिका मिति २०७९।१२।२० गतेको निर्णयहरु

७९-८० 04/04/2023 - 16:29 PDF icon IMG_20230404_0012.pdf

कार्यपालिकाको मिति २०७९।१२।०८ गतेको निर्णयहरु

७९-८० 03/26/2023 - 19:04 PDF icon executive meeting_20230326_0001.pdf

विवरणहरु उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ( शाखाहरु, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकीहरु)

७९-८० 01/12/2023 - 15:51 PDF icon IMG_20230112_0002.pdf

सूचिकृत हुन आउने सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 08/18/2022 - 16:23 PDF icon IMG_20220818_0001.pdf

जानकारी गराइएको बारे ।

७७/७८ 09/07/2020 - 15:29

निर्णय कार्यन्वयन गर्ने बारे ।

७७/७८ 08/30/2020 - 14:08

आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको प्रतिवेदन

७४/७५ 09/12/2018 - 17:07 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको प्रतिवेदन.pdf