FAQs Complain Problems

सुचना

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मुलुकी देवानी संहिता सम्बन्धी सन्देशमुलक सामग्रीहरु ८०/८१ 09/19/2023 - 12:12 PDF icon १___-मुलुकी-देवानी-संहिताको-परिचय.pdf, PDF icon २-मुलुकी-देवानी-संहिताको-विवाह-र-सम्बन्धविच्छेद-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ३-मुलुकी-देवानी-संहिताको-आमाबाबु-र-छोराछोरी-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ४-मुलुकी-देवानी-संहिताको-संरक्षक-र-माथवर-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ५-मुलुकी-देवानी-संहिताको-अंशवण्डा-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ६-मुलुकी-देवानी-संहिताको-घर-बहाल-सम्बन्धी-व्यवस्था-१.pdf, PDF icon ७-मुलुकी-देवानी-संहिताको-घर-बहाल-सम्बन्धी-व्यवस्था-२.pdf, PDF icon ८-मुलुकी-देवानी-संहिताको-दुष्कृति-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon मुलुकी-देवानी-संहिता-सम्बन्धी-विभिन्न-व्यवस्था.pdf
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको यातायात गुरुयोजना २०८० ८०/८१ 09/04/2023 - 15:29 PDF icon Final MTMP Annapurna Vol I.pdf, PDF icon Final MTMP Annapurna Vol II.pdf
कक्षा १-५ को स्थानीय पाठ्यक्रम र कक्षा १ को पाठ्यपूस्तक ८०/८१ 08/27/2023 - 14:05 PDF icon अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा १-५.pdf, PDF icon अन्नपूर्ण गाउँपालिका म्याग्दीको कक्षा १ को पाठयपूस्तक कभरबाहेक २०७८_removed.pdf, PDF icon Textbook cover.pdf
आ.व. २०८०।८१ को लागि अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको दररेट ८०/८१ 08/11/2023 - 12:48 PDF icon आ.व २०८०.८१ को लागि अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको निर्धारित दररेट_20230810_0001_compressed (1).pdf
स्वत : प्रकाशन ( २०८० बैशाख देखी असार सम्म) ७९-८० 07/31/2023 - 22:25 PDF icon स्वत- प्रकाशन (बैशाख असार सम्म).pdf

Pages